نظرسنجی مشتریان

  • سوال 1: تحویل به موقع کالا
  • سوال 2: نحوه بسته بندی
  • سوال 3: صحت آماری محموله ارسالی
  • سوال 4: صحت کیفی محصولات
  • سوال 5: دریافت به موقع اسناد و فاکتور
  • سوال 6: سهولت برقراری ارتباط شامل همکاری های فنی، بازرگانی و...
  • سوال 7: ارائه راه حل برای مشکلات شما
  • سوال 8: نحوه برخورد پرسنل ما با شما
  • سوال 9: ارائه پشتیبانی فنی در تحویل محصولات
  • سوال 10: در مقایسه با رقبا ما را چگونه می بینید؟