فهرست نماینده های فروش

یزد : فروشگاه هما رایانه با مدیریت سید محمد مدرس زاده

ادرس: یزد کوچه مسجد الرحمن بلوار بسیج طبقه همکف استان مربوطه یزد


لاهیجان: فروشگاه و مجموعه شهر سبز نو با مدیریت مهیار دریا نورد

آدرس: لاهیجان یحیی اباد کوچه فیاض 3 خیابان فیاض لاهیجی طبقه اول شهر مربوطه لاهیجان


اصفهان: فروشگاه نگاه رایانه با مدیریت وحید اسمعیلی

آدرس: اصفهان چهار باغ پایین میدان امام حسین ساختمان ارگ جهان نما


زابل: فروشگاه پردیس کامپیوتر با مدیریت سلیم قهری

آدرس: زابل خیابان فردوسی نیمروز – نیمروز 4 استان مربوطه زابل


رامشیر: مجموعه فرهنگ سیستم با مدیریت علی حمیداوی

آدرس: رامشیر خیابان امام خمینی جنب مدرسه مهاجرین استان مربوطه خوزستان